سایت تبلیغاتی زیر به ازای هر کلیک ۴۶۰۰ ریال پرداختی دارد.

سایت مطمئن و ثبت در ستاد ساماندهی میباشد.

 

ورود به سایت